Elnyert pályázatok

KECEL VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZELVEZETÉSE II-III. ÜTEM

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055
Kedvezményezett neve: Kecel Város Önkormányzata
Projekt címe: Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése II-III. ütem
A szerződött támogatás összege: 280.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Megvalósítás vége: 2023.12.12.A projekt tartalmának bemutatása:
Korábban a TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként a II. ütemben további területek kerültek bevonásra a TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055 azonosító számú pályázat keretében, illetve az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain a III. ütemben gyeprácskő burkolat került elhelyezésre a mű állagmegóvása céljából, ugyanis egyes területeken nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt években.

 A II. ütemben érintett területeken, hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területkén megjelölt, mély fekvésű területek csatornázása történt meg. Az elérni kívánt cél volt, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a többletvizek által okozott kártételek csökkentését és megszüntetését.

A projekt hozzájárult a település külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képességének erősítéséhez, ezen belül kapcsolódik a vízkészlet-gazdálkodás, vízkárelhárítás és vízvisszatartás beavatkozásokhoz is.


Fotók az elkészült létesítményről: 

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00