Elnyert pályázatok

KECEL VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZELVEZETÉSE II-III. ÜTEM

Projektazonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00055

Támogatás aránya: 100%
Megvalósítás vége: 2023. 11. 30.

A projekt célja:

A projekt megvalósítási és egyben akcióterülete Kecel város belterülete.
A TOP-2.1.3-15-BK1 pályázat keretében megvalósult a beruházás I. üteme. Ennek folytatásaként további területek kerülnek bevonásra a II. ütemben, illetve az I. ütemben megépült csapadék csatornahálózat egyes szakaszain a III. ütemben gyeprácskő burkolat kerül elhelyezésre a mű állagmegóvása végett, ugyanis egyes területeken nagymértékű deformációi volt észre vehető az elmúlt egy évben.

A projekt várható eredménye:
A II. ütemben érintett területeken, hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területkén megjelölt, mély fekvésű területek csatornázása történik meg. A III. ütemben az I. ütemben elkészült csapadékcsatorna burkolása készül el az állagmegóvás érdekében.
Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvíz helyben elszikkadjon, illetve a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába kerüljön elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a többletvizek által okozott kártételek csökkentését és megszüntetését.

szechenyi2020