Elnyert pályázatok

Kecel város belterületi csapadékvíz elvezetése

Saját/ Szolgáltatás/ Települési

Projektazonosító:

TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00023

Kedvezményezett:

Kecel Város Önkormányzata

Település:

Név

Forrás:

ERFA

Program:

TOP

Támogatási arány:

100100%

Támogatási összeg:

300000000

Megvalósítás kezdete és vége

2017. 05. 01.-2021. 06. 30.

Státusz:

Lezárt

 
 

A projekt célja: A projekt megvalósítási és egyben akcióterülete Kecel város belterületének a csapadékvíz okozta problémákkal leginkább érintett területe volt: a beavatkozással érintett területeken, a város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel lett a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése volt.

A 300 millió forintos uniós pályázati forrásból a beruházás I. üteme valósulhatott meg. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területként megjelölt, mély fekvésű területek közül megvalósult többek között a Kendföldi utca, Tó utca, Dankó Pista utca, Kölcsey Ferenc utca, Barnakert utca csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése.

A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árok, DN300 beton átereszek, DN500 beton átereszek, Umweltechnik FO2 folyókák kerültek elhelyezésre. Fontos volt a fejlesztés által közvetlenül érintett közúthálózati sáv helyreállítása: Az út alatti átvezetéseket néhol útbontással lehetett csak megépíteni, emiatt szükséges volt az útburkolat sávos helyreállítása. A keresztező közművek kiváltása szükséges volt azokon a gáz és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem volt biztosítható a 80 cm-es földtakarás.

A projekt várható eredménye: Az elérni kívánt cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizeket a befogadó Rekettye-Bogárzó csatornába el lehessen vezetni, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A sűrűn beépített belterületen a csapadékvíz vízvisszatartás nem jelent volna hatékony megoldást, mert az így visszatartott vizek az ingatlanokban jelentős károkat okoznak a megemelkedett talajvízszint következtében, ennek érdekében a vízvisszatartást szolgáló műveket a jelenleg is mély fekvésű, időszakosan víz borította területen volt célszerű kialakítani.

HÍREK

/2019.12.18/

PROJEKTINDÍTÁS

2019. november 25-én aláírásra került a vállalkozási szerződés a kivitelezővel, a kivitelezési munkálatok 2020. 2. év elején megkezdődnek, a projekt megvalósításának határideje 2020. november 25.

A város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel van a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése. A jelen projekt keretében a beruházás I. üteme kerül megvalósításra, mely 13742 fm csapadékvíz csatorna megépítését jelenti a következő utcákban: Felszabadulás, Fürst Sándor, Gárdonyi Géza, Kenderföldi, Erkel Ferenc, Kölcsey Ferenc, Tó, Szabó Pál, Dankó Pista, Bacsó Béla, Barnakert, Csillag, Sás, Nyár, Alkotmány, Bartók Béla, Móra Ferenc utca.

A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árok, DN300 beton és vasbeton átereszek, DN500 vasbeton átereszek, szikkasztó árkok, Umweltechnik FO2 folyókák kerülnek kialakításra. Az út alatti átvezetéseket útbontással lehet megépíteni, emiatt szükséges az útburkolat sávos helyreállítása. A keresztező közművek kiváltása szükséges azokon a gáz- és vízbekötéseken, ahol az árok alja alatt nem biztosítható a 80 cm-es földtakarás.

Cél, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a belterületi ingatlanokat, létesítményeket a belvizek káros hatásai alól, ezáltal kielégítve a vizek helyben tartásának követelményét, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkentését, megszüntetését. A beruházáshoz az önkormányzat 9 436 859 Ft önerőt biztosított.

/2021.01.31/

A felénél tart a csapadékvízkezelő rendszer felújítása, a földmedrű árkok, a beton átereszek nagyrésze már kiépítésre került.  Várhatóan hamarosan elkészülnek a kivitelezési munkálatok. 

/2021.03.31/

PROJEKTZÁRÁS

Kecel Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP – 2.1.3-15-BK1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra. A 300.000. 000 forintos, vissza nem térítendő uniós forrásból a város leginkább belvízzel veszélyetetett területeinek jelentős részén oldódtak meg a csapadékvíz elvezetési problémák mindösszesen 13741,6 folyóméter hosszan.

Eddig a város több részén hiányosan, illetve nem megfelelő lejtéssel volt a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítve, a cél ennek kiépítése volt.

A fejlesztés keretében földmedrű nyílt árkok, DN300 beton és vasbeton átereszek, DN500 vasbeton átereszek, szikkasztó árkok, Umweltechnik FO2 folyókák kerültek kialakításra.

A 300 millió forintos uniós pályázati forrásból a beruházás I. üteme valósulhatott meg. A Belvízvédelmi Tervben veszélyeztetett területként megjelölt, mély fekvésű területek közül megvalósult többek között a Kendföldi utca, Tó utca, Dankó Pista utca, Kölcsey Ferenc utca, Barnakert utca csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése.

A cél az volt, hogy a belterületen jelentkező fölös csapadékvizek a szikkasztó tározóba kerüljenek elvezetésre, így mentesítve a legyenek belterületi ingatlanok, létesítmények a belvizek káros hatásai alól. Ezáltal a vizek helyben tartásának követelménye megvalósult, valamint a káros többletvizek által okozott kártételek csökkennek, illetve megszűnnek a jövőben.

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00