PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Kecel Város Önkormányzat Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016. augusztus 1-től 2021. július 31-ig).

Betöltendő munkakör: óvodapedagógus

Megbízás: intézményvezető (a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető).

A munkavégzés helye: Kecel (Bács-Kiskun megye), Kalocsai u. 4-6.

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-        intézményvezetés;

-        óvodapedagógus feladatok ellátása;

-        a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése;

-        felelősség az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért;

-        pályázatok elkészítése, benyújtása.
 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján.

Pályázati feltételek:

-        büntetlen előélet;

-        magyar állampolgárság;

-        felsőfokú óvodapedagógus végzettség és szakképzettség;

-        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

-        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        legalább 5 év óvodavezetői gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell:

-        a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programot (vezetési program);

-        az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

-        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

-        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;

-        a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás).

Az álláshely betölthető: 2016. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Bodroginé Darázs Orsolya személyügyi referensnek benyújtva (Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, 6237 Kecel, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatról a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        www.kecel.hu – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg

-        Oktatási és Kulturális Közlöny

 

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 190 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató