Helyi Választási Bizottság határozata - 34/2024. (05.06.) HVB. h

A keceli Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §-ban foglalt hatáskörében eljárva meghozta az alábbi

Határozatot

A nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásán Radics Károlyt, A Magyarországi Cigányközösség Fóruma jelöltjét Kecelen roma nemzetiségi önkormányzati képviselő- jelöltként nyilvántartásba veszi, a szavazólapon szereplő nevét Radics Károly megnevezéssel engedélyezi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Területi Választási Bizottsághoz (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) címezve a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet fellebbezést nyújthat be jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a mérlegelési jogkörben hozott határozat ellen. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (a továbbiakban: HVB) kell előterjeszteni. A fellebbezést személyesen, levélben (6237 Kecel, Fő tér 1.), elektronikus levélben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a megtámadott határozatot hozó választási bizottsághoz. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér- postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

A fellebbezésre irányadó határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A HVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, az alábbi tényállás figyelembe vételével: Radics Károly 6237 Kecel,              szám alatti lakos az általa 2024. május 02-án átvett 57318J00001-57318J00004 sorszámmal ellátott, összesen 4 db ajánlóívből 4db-ot a választási irodán átadott, és egyéni nemzetiségi képviselő-jelöltként nyilvántartásba vételét kérte.

A HVB az ajánlások ellenőrzését követően megállapította, hogy a jelöltté nyilvánítás törvényes feltételei fennállnak, a jelölt a jogszabályban előírt 17 érvényes ajánlást megkapta, a Ve. 124.§ (1a) bekezdése szerinti nyilatkozatot megtette, ezért a Ve. 132. §-a alapján a roma nemzetiségi képviselő-jelöltek nyilvántartásába vette, ezzel egyidejűleg a nyilvántartásba vételről az igazolást kiadta.

A határozat nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 59. §(1) bekezdése, a Ve. 124§- án, 132.§ -án, az 8/2024. NVB határozat 7. számú melléklete, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§-án, valamint 223-224.§- ain alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

 

Kecel, 2024. 05. 06.

 

Hegedűs Román Károlyné
elnök

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00