Keceli Értékek

Polgár Zoltán gyűjteménye

1. A nemzeti érték megnevezése: 
„POLGÁR ZOLTÁN GYŰJTEMÉNYE – I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS, 1956-OS HADTÖRTÉNETI TEVÉKENYSÉGE”

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
Kulturális örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
6237 Kecel, Sugár u. 104.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
Keceli Értéktár, Bács-Kiskun Megyei Értéktár

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Aki egy kicsit is ismeri XX. századi történelmünket, annak nem kétséges, hogy a háborúk mekkora megrázkódtatást jelentettek a magyarság számára és mennyire kihatottak Magyarország sorsára. A XX. századi viharos magyar történelem hadtörténeti emlékei igen nehezen fellelhetőek ma már. Ezért különösen becsülendő azon gyűjtőknek a tevékenysége, akik történelmünk e szeletét hadtörténeti kutató, szervező, gyűjtő, előadói munkásságukkal igyekeznek rekonstruálni.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a fentebb említett tevékenységek területén Polgár Zoltán az ország egyik legjelentősebb hadtörténeti magángyűjtője.

Polgár Zoltán 1969. szeptember 5-én született Kecelen. Háborús események iránti érdeklődése családi örökség. Apai nagyapja Moszkvában halt meg, mint hadifogoly 1947-ben, anyai dédszülei sváb származásúak. Dédnagyapja „önkéntes” Wehrmacht katona, dédnagyanyja Volksbund vezető volt, ezért őket 6 évre elvitték a Szovjetunióba málenkij robotra, s mindemellett teljes vagyonukat elkobozták.

Zoli gyermekkorában sokat hallott nagyszüleitől a negyvenes évekről, a hadifogságba esett katonák szenvedéseiről. Több mint 35 éve gyűjti a katonai, háborús relikviákat: kitüntetések, kézifegyverek, okmányok, fényképek, levelezések, egyenruhák, képeslapok, plakátok. Gyűjtői munkássága kiterjed a XX. századi hadtörténet szinte minden területére (I. világháború, II. világháború, 1956).

Azért is különleges ez a gyűjtemény, mert olyan ritkaságokat tartalmaz, amelyek országos szakgyűjteményekben sincsenek: pl. Király géppisztoly, amelyből Magyarországon eredeti állapotban 5 darab található, M95 Manlicher I. világháborús mesterlövész puska, amelyből Magyarországon 1 darab található, vagy Soloturm 31M-magyar golyószóró, melyből Magyarországon eredeti állapotban 3 darab található.

Kutatja a háborúkban részt vett keceliek sorsát, az elesetteket, az eltűnteket, a fogságba esetteket. Többek számára sikerült már az eltűnt hozzátartozójáról, halálának körülményeiről információkat szereznie.

Gyűjteménye első darabjai a padlásokon és szekrények alján lapuló fényképek, levelezőlapok, egyenruhák, kitüntetések, szuronyok voltak. Ma már elmondhatjuk, hogy országos jelentőségű rendezvényeket lehet alapozni Polgár Zoltán gyűjteményére. Az utóbbi években fia, Polgár Attila is részt vesz a gyűjtemény bővítésében.

Gyűjtői tevékenysége mellett különböző egyesületeknek a tagja:

DOLOMIT Barátok Egyesülete (Ausztria),
- Had- és Kultúrtörténeti Egyesület déli régiójának vezetője. Az egyesület feladata a II. világháborús frontvonalak feltárása, rekonstruálása, hadi sírok felkutatása, ápolása, helyrehozása.
- 1998 óta tagja a Magyar Fegyvergyűjtők- és Fegyverbarátok Országos Egyesületének, melyet a Magyar Hadtörténeti Múzeum működtet.
- Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjaként korhű ruházatban és fegyverzettel vesznek részt koszorúzásokon, díszőrséget állnak, hadtörténeti eseményeket mutatnak be (hadijátékok, újra játszott csaták) élő történelem órákon, filmforgatásokon.
- Magyar Tartalékosok Szövetsége – Hagyományőrző Osztály (I. világháborús, II. világháborús és 1956-os)
- Botond Egyesület
- EMVHG - Első Magyar Veterán Hadi- és Gépjármű-technikai Egyesület, melyet a Csongrád Megyei Bíróság 2004. december 20-i dátummal jegyzett be, mint civil szerveződést tíz alapító taggal. Elnöke Gémes Endre, elnök helyettese Bartucz Géza.

Nemzetközi meghívásra Polgár Zoltán 2004 óta minden augusztusban az osztrák-olasz határon húzódó Plöcken-hágónál segít az egykori I. világháborús hadszínterek feltárásában, rekonstruálásában.

Célja a történelem megismerése mellett felhívni a figyelmet azoknak az embereknek a hőstetteire, kitartására, akik részt vettek a világháborúkban.

Polgár Zoltán több háborús dokumentumfilmben is szerepelt statisztaként, illetve gyűjteményi tárgyait felhasználták a filmek készítéséhez.
Filmek:
- Hősök aranygárdája
- Kereszthegy

Polgár Zoltán világháborús gyűjteményének több darabja megtalálható a közelmúltban nyomtatásban is megjelent könyvekben:
„Hazatérnek - A magyar katona 1914-1918”– Megjelent a Kecskeméti Katona József Múzeum gondozásában.
„Megtizedelt évek” - Megjelent a Kecskeméti Katona József Múzeum gondozásában.

Különösen fontos, hogy a mai kor embere az áldozatokra és szenvedőkre emlékezvén becsülni tudja a jelen kor értékeit. Aki békében él, ráeszméljen arra, hogy a magyar történelem olyan vérzivataros eseményekkel van tele, amelyeket soha nem szabad elfejtenünk.

Polgár Zoltán munkássága, gyűjtői tevékenysége és gyűjteménye az országban a legjelentősebbek közé tartozik, messze túlmutat a települési és megyei határokon. Időt és energiát nem kímélve mutatja be az általa megszerzett anyagot és tudást; hagyományőrző tevékenységével, kiállításaival, előadásaival igyekszik élővé tenni a XX. századi magyar történelmet az újabb és újabb nemzedékek számára.

Meggyőződéssel vallja: a magyar nemzethez való tartozás kötelezettség vállalást is jelent, nemcsak jogokat.


6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)
 

Felvételek a Kecel Városi Televízió archívumából:

Élő magyar hadtörténelem I. rész - 2004.
Élő magyar hadtörténelem II. rész - 2004.
II. világháborús emléktábla avatás Kecel - 2007.
Múzeumi esték - A II. világháború keceli hősei I. rész - 2007.
Múzeumi esték - A II. világháború keceli hősei II. rész - 2007.
Polgár Zoltán: Kecel 1956 után - 2011.
Polgár Zoltán: Kegyelettel állj meg hű magyar c. kiállítása - 2010.
- Doberdó


Egyéb felvételek:

Hősök aranygárdája
Kereszthegy

A felejthetetlen parancsnok (Pongrátz Gergely a Corvin-köz főparancsnoka)Kiállítások, bemutatók (letölthető)

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00