Keceli Értékek

„Lecek” fali integráció, Victor Vasarely alkotása

1. A nemzeti érték megnevezése: 
„Lecek” fali integráció, Victor Vasarely alkotása

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
Épített örökség

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 
Kecel, Szabadság tér 17.  (hrsz.: 2888)

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételt nyert
Keceli Értéktár

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Tervezte: Victor Vasarely
Épült: 1984-ben
Stílusa: Op-art stílus
Építés-kivitelezés: Jeney Lajos építész-tervező, Lakatos Gábor építész-technikus


Városunk Victor Vasarely „LECEK” című alkotását dr. Koszta Sándor állatorvosnak köszönheti. Az eredeti tervek szerint túrkevei klinkertéglával kellett volna borítani az intézmény falait. Koszta Sándor - a tervrajzokat látva - egy képzőművészeti alkotást képzelt a hatalmas, üres falfelületre. A Népszabadságban megjelent Vasarely interjún - „Önzetlenül felajánlom segítségemet a lakótelepek iskoláinak, középületeinek és kórházainak szebbé tétele érdekében, ha az általam javasolt szellemben történik.” - felbátorodva tollat ragadott, és levelet írt a művésznek, miszerint Kecel népe nagy örömmel venné, ha a Nevelési Központ UNESCO-díjas épületét Vasarely-kompozíció díszítené. Három hét múlva megjött a válasz, melyben Vasarely udvariasan bár, de határozottan elutasította a kérést. Koszta Sándor írt még egy köszönőlevelet, és más lehetőségek után próbált nézni. December 30-án újabb levél érkezett Vasarelytől, melyben a következőt írta: „…semmi akadálya annak, hogy Kecel városában egy fali integrációt proponáljak. A terveket jó szívvel adományozom, de a gyártás és megoldás problémái Önök és a Zsolnay-gyár között fognak lezajlani.”


Előzmények, megvalósítás:
1974-ben az általános iskolában kritikussá vált az oktatás a szétszórt, elavult és zsúfolt osztályok miatt. A társadalmi igények felmérése után született meg a döntés: egy olyan összevont intézmény együttest hoznak létre, amely a község oktatási, nevelési, művelődési és sportközpontja lesz. A vasbeton pilléreken nyugvó épület együttesből először az iskola és a könyvtár épült fel. 1981. április 2-án adták át.
1982-ben Kecel nagyközség megkezdte a Nevelési Központ építésének második ütemét.
Dr. Koszta Sándor tevékenységének köszönhetően 1983 áprilisában Vasarely elkészítette és elküldte a fali integráció tervét dr. Sikota Győzőnek, a magyarországi porcelángyárak művészeti tanácsadójának, akit - Vasarely tanácsára – a Nagyközségi Tanács a fali integráció elhelyezésével, építészeti problémáinak művészeti vezetésével bízta meg.
Dr. Sikota Győző a terveket átadta Jeney Lajos építész-tervezőnek, aki a Nevelési Központ tervezője volt, hogy készítse el a Zsolnay-gyár pirogránit csempéinek felrakási technológiai utasításait, valamint a Vasarely-terv alapján az elem konszignációt: megadva a pirogránit csempék méretét (195x195 mm), vastagságát (30 mm), formáját és színét. Győri barna csempéből 1350 db, fehér csempéből 1000 db rajzát adva meg. A gyári megrendelésnél az elem konszignáció elengedhetetlen feltétel volt a legyártáshoz. Vasarely és dr. Sikota időközben a tervben megadott fekete színt győri barnára változtatták.
A pécsi Zsolnay-gyár a megrendelt csempét 1984 márciusában szállította az építkezés helyszínére. A Nagyközségi Tanács költségvetési üzeme megkezdte az előkészítő munkálatokat a felrakáshoz. Június elején Haszilló József üzemvezető és Lakatos Gábor építész-technikus vezetésével megkezdődött a falsík előkészítése a technológiai előírás szerint. A kép helyének pontos kitűzése után az északi oldal alján megkezdték a csempék felrakását. 1984. június 14-én az északi szélen és az alsó részen már kezdett kibontakozni a fali kép. Június 26-án a képből a bejárat felőli oldalon, fent alig hiányzott valami, befejezés előtt állott. Július hónapban a kommunális üzem befejezte a kép felrakását, majd elvégezték a végső simításokat, és rendezték az előtte lévő teret. Kecel 250 éves újratelepítésének jubileuma alkalmából rendezett ünnepségen került sor a Nevelési Központ második épületének átadására. Az épületet 1984. augusztus 31-én avatták fel, melynek tér felőli oldalát díszíti a kompozíció.
1985 februárjában Vasarely elküldte a szignóját és a címet tartalmazó lapot is. 1985 májusában a Vasarely által küldött grafika alapján elkészült a bronztábla, melyen az alkotás címe szerepel: „LECEK” – Kecel neve megfordítva.
Így történt, hogy a Nevelési Központ „A” épületének homlokzatára felkerült Victor Vasarely tervei alapján a kompozíció.
Dr. Koszta Sándor Kecel alkotó művészete c. könyvében és a Halasi Múzeum Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára Vasarely Kecelen - fényképekkel illusztrálja a mű elkészültét.

Vasarely érem, Vasarely op-art érem:
1985-ben Kecel a - fali integráció adományozásának emlékére - a keceli éremgyűjtők, művészet szeretők és a Hazafias Népfront anyagi és szellemi támogatásával érem veretését határozta el. Az első változat gipszmintáját – Vasarely jóváhagyásával – Lapis András, szegedi szobrászmester készítette el. Az érem előlapján Vasarely szépen mintázott portréja emelkedik ki, az alsó harmadban az aláírása szerepel. A hátlapon fent, két pont között „LECEK”, alatta „1984” felirat. Középen látható a fali kép, alatta „Kecel hálás népe” felirat, lent HNF és LA szignó között „1985”.
Vasarely tetszését elnyerte az ábrázolás módja, de nem találta illendőnek, hogy élő személyről éremportrét készítsenek, valamint kérte a hátlapról törölni a „Kecel hálás népe” feliratot. Ezért ebből a változatból vert érmet nem készítettek, viszont készült 20 db 127 mm átmérőjű öntött bronzérem.
A problémát Vasarely egy saját készítésű, op-art fejet ábrázoló grafikával oldotta meg, amely az érem előlapjára került, s kifejezte művészetének lényegét: „a sík mező felületéből kiemelkedő koncentrikus körökből vésett barázdák magassága, mélysége és szélessége férfifejet ábrázol: a vonalak ritmusa, hullámzása rajzolja meg a szemet, az orr vonalát és a száj ívét. Jobbra lent, oldalt „Vasarely” szignóval.” /Koszta Sándor/  
A hátlapon „LECEK” felirat, alatta „1984”, középen a fali integráció, lent jobbra HNF felirat, alatta Lapis András szignója található.
Az érem Lapis András szobrász és Szabó Géza ötvös közös munkájának eredménye. Ebből az éremből 4 féle változat készült, mind a négy vert érem.

 „A művészetnek közkinccsé kell válnia.” - vallja Victor Vasarely, akinek számos alkotását megtaláljuk a világ nagyvárosaiban. Megtiszteltetés, hogy a magyar származású, világhírű művész egyik szabadtéri alkotása Kecelen látható. A „LECEK” közösségünk összefogásának, művészet iránti tiszteletének, szép iránti szeretetének jelképe. Több mint 3 évtizede lehetünk büszkék rá, s büszkék azokra a nagyszerű emberekre – köztük dr. Koszta Sándor bácsira -, akiknek elhatározása és keze munkája nyomán a településünk közösségi-közművelődési életének színteréül szolgáló épület falát díszíti. Méltó tisztelgés, méltó főhajtás a művész munkássága és hitvallása előtt. Helyi értékké nyilvánítása szimbolikus, szép ajándék ma, 2016-ban, születésének 110. évfordulóján.

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,honlapok, multimédiás források)

http://www.tourinformkiskoros.hu/telepuleseink.php?link=kecel

HALASI MÚZEUM Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára 481-488.old. Vasarely Kecelen - Koszta Sándor

HALASI MÚZEUM Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 125. évfordulójára 421-422. old.; 424-425. old. Keceli érmek és plakettek – Koszta Sándor

Koszta Sándor: Kecel alkotó művészete (222-225. oldal)

A keceli Városi Könyvtár gyűjteményében megtalálható kötetek az alkotóról:
-    Gaston Diehl: Vasarely. Bp. : Corvina, 1973. 99 p.
-    Hárs Éva: Vasarely. (Bp.): Corvina, 1983. 26. p. – A művészet kiskönyvtára sorozat

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00