Tájékoztatás - Több, mint 70 mm csapadék


Városunkat 2020. augusztus 4. napján „bibliai” mértékű esőzés sújtotta, amely során 10 óra leforgása alatt több mint 70 mm csapadék esett. A vis maior jellegű esőzés nem kímélte a kivitelezés alatt álló kerékpárút-beruházást sem, súlyos károkat okozva a munkaterületen.

Kecel Város Polgármestere már másnap bejárást tartott az özönvízzel sújtott területen, ahová meghívta Gazdag Zoltán műszaki ellenőrt, Bognár Zoltán tervezőt, és Paska Istvánt, a kivitelező képviselőjét. A bejáráson megállapításra került, hogy a rézsűlemosódást újra kell építeni, az útalapot több helyen vissza kell bontani, és a pályaszerkezet építése csak ezután folytatható.

A többletmunkálatok nyilvánvalóan többletköltséget is okoznak, ezért elengedhetetlen a kivitelező biztosítójának bevonása kárbecslési és kártérítési eljárás lefolytatása miatt. A biztosító kárfelméréséig szünetel a kivitelezési munka, a végteljesítési határidőben csúszás nem várható.

Kérjük a lakosságot, hogy az álhírterjesztéstől és a hangulatkeltéstől tartózkodjanak, ezzel is segítve a helyreállítási munkálatok gördülékenyebbé tételét, hiszen ez a természeti csapás egész megyénket sújtotta.

Kecel, 2020. augusztus 6.
Kecel Város Önkormányzata