Keceli fürdő

Tisztelt keceli polgárok!

Mindannyiunk számára kiemelten fontos a helyi fürdő üzemelése és sorsa. Fontos nem csak azért, mert szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosít, hanem azért is, mert apáink, nagyapáink szabadidejükben, társadalmi munkában vérükkel és verejtékükkel építették fel.

Apáink és nagyapáink örökségét gyalázzuk meg akkor, ha a fürdőt veszni hagyjuk. Ez vezérelt akkor is, mikor a fürdő szerződését három különböző, külsős jogász szakembernek átadtam, véleményezésre. A jogászok állásfoglalása egyöntetű: szerződésszegés történt. Az önkormányzatnak joga és kötelessége tulajdonjogát érvényesíteni, ez a felelősség a város vezetőjeként engem terhel.

A jogászok véleménye egyöntetű abban is, hogy a szerződésszegés már a 2000-es években bekövetkezett, mikor a szerződés 9. pontjában foglalt beruházási kötelezettségeket a vevő elmulasztotta.

Eltökélt vagyok a helyzet rendezésében, és az elődöm, Schindler János által 10 millió forintért kiárusított, a város szívében fekvő, közel 3 hektáros közvagyon visszaszerzése érdekében a képviselő-testület felhatalmazását fogom kérni peres eljárás megindítására.

A felhatalmazás megadására irányuló testületi ülésre meg fogom hívni a vevő képviselőjét, hogy elmondhassa álláspontját, azonban az idő szorít minket, hisz az üzemeltetési kötelezettség 2025 év végéig tart, azt követően már nem tudunk tenni semmit. Az üzemeltetésre vonatkozó folyamatos szerződésszegést észlelve az elmúlt években több alkalommal tárgyalásokat folytattam a vevő képviselőjével, segítségemet többször felajánlottam, azonban sajnos ezek nem vezettek eredményre.

Fontosnak érzem, hogy ezzel a közleménnyel és a szerződés közzétételével tájékoztassam a lakosságot, hiszen zárt ajtók mögött csak diktatúrák működhetnek.

A peres eljárásban az önkormányzat tulajdonjogának megállapítását fogom kérni, és így visszaszerzem atyáink méltatlanul eltékozolt örökségét.

Kecel, 2020. június 4.
Haszilló Ferenc polgármester

(Az eredeti szerződés oldalai a képre kattintva megnézhetőek.)