Egyelőre elmarad az egészségház energetikai felújítása

Kecel Város Önkormányzata nem vállalhatta fel, hogy 80 millió forint támogatás mellé elkölt 90 millió forint önerőt egyetlen pályázat megvalósítására, így további forrás és más lehetőség híján végül elállt a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Kecelen” elnevezésű pályázat támogatási szerződésétől. A Magyar Államkincstár a döntést tudomásul vette, a 80 millió forint támogatást az önkormányzat a napokban szankció és kamat nélkül visszautalta a támogatónak.

Az Önkormányzat a pályázat beadásakor a korábbi képviselő-testület döntése alapján a szükséges 45 millió forint önerőt biztosította, azóta viszont 30%-os drágulás következett be az építőiparban, ami azoknál az elnyert pályázatoknál is gondot jelentett, ahol eleve nem kellett önerőt biztosítani. Sajnos az egészségház esetében a második emeleti bérlakásokra egyáltalán nem lehetett támogatást igényelni, de az önkormányzat így is benyújtotta a pályázatot inkább biztosítva a 45 millió forint önerőt.

A tények részletesen:

Kecel Város Önkormányzata 2018. évben 80.000.000,- Ft összegű támogatást nyert a TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00013 azonosító számú „Egészségház fejlesztése Kecelen” elnevezésű projekt megvalósítására. A támogatási szerződés 2018.07.15-én lépett hatályba. A beruházásból az orvosi rendelők és a lakások hőszigetelését, nyílászárócseréjét, fűtéskorszerűsítését, egy fekvőbeteg szállítására alkalmas lift építését, rámpa és akadálymentes mosdó, valamint babakocsi tárolók kialakítását kívánta elvégezni. 

Kecel Város Önkormányzatának már a pályázat benyújtásakor 45.008.192,- Ft saját forrást kellett biztosítania a pályázat megvalósításához, tekintettel arra, hogy az épület 2. emeletén szolgálati lakások helyezkednek el, melyek felújítására támogatás nem volt igényelhető. 2017-ben egy, a pályázat benyújtásához szükséges minimális műszaki tartalommal rendelkező tervdokumentáció készült, akkor a projekt teljes költségvetését bruttó 125.008.192,- Ft-tal tervezte, 80.000.000,- Ft támogatás mellett. Magát a kivitelezés költségét - tervezői költségbecslés alapján - akkor bruttó 112.031.529 Ft-ra becsülte. 2020 áprilisában elkészültek a kiviteli tervek, ekkor már részletesebb Építési Normagyűjtemény alapú tervezői költségvetés készült, mely alapján a kivitelezés becsült költsége bruttó 156.995.152,- Ft volt. Ez azt jelenti, hogy további 44.963.623,- Ft (mindösszesen 89.971.815,- Ft) önerő kellett volna ahhoz, hogy a projekt a 80.000.000,- Ft támogatás mellett megvalósulhasson.

Ilyen összegű önerőt az önkormányzat kigazdálkodni nem tudott, a beruházás műszaki tartalom csökkentésének nem volt értelme, hiszen a hőszigetelés és a nyílászárócsere együttesen biztosította volna a jobb energetikai feltételek megteremtését. A gépészeti munka a többihez képest viszonylag elenyésző összegű volt, elhagyásával nem csökken jelentősen az önerő mértéke. Bárminemű műszaki tartalom csökkentés a tervek átdolgozását jelentette volna, ami újabb tervezési költség, újabb energetikai számítás, esetleg újabb építési engedély köteles változtatás. Az akadálymentesítés kötelező, a régi lift kicserélésére szakhatósági előírás. Továbbá a Felhívás is rögzíti a kötelező tevékenységeket, támogathatósági szempontból elvárható minimális műszaki paramétereket. Az ennél alacsonyabb vagy lényegesen eltérő tartalommal megvalósuló projekt nem támogatható.

Többlettámogatási kérelem beadására - 15%-os mértékig (esetünkben maximum 12 millió forint) - a közbeszerzési eljárás lezárását követően lett volna lehetőség. A kérelem benyújtása nem jelentette volna a többletigény automatikus megítélését, és a pozitív döntés esetén is jelentős önerőre lett volna szükség. De ez sem jelentett megfelelő megoldást: hosszadalmas folyamat, megítélése bizonytalan, és nem nyújt kellő mértékű anyagi segítséget a projekt eredeti tartalommal történő megvalósulásához.

Mivel a támogatási intenzitás így már 50%-os mérték alá csökkent, amelyet Kecel város stabil és hitelmentes gazdálkodása érdekében bevállalni nem tudott, így a több mint 90 millió forint összegű önerő biztosításáról lemondott. Megemlítve indokként azt is, hogy az egészségház önereje önmagában több, mint másik három projekt önereje (kerékpárút-építés, csapadékvíz-elvezetés, két óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai felújítása). A koronavírus okozta vészhelyzet sem kedvezett a város költségvetésének: elvették a gépjárműadó önkormányzatot illető részét, és a vállalkozásokat érintő gazdasági helyzet miatt várhatóan az iparűzési adóbevételben is csökkenés fog mutatkozni.

A következő 7 éves EU fejlesztési ciklusban a lehető legmagasabb támogatási intenzitással újra meg kívánjuk pályázni az egészségház (és a lakások) felújítását.