Önkormányzati hírek


Borok és pálinkák mérkőztek Kecelen

A június 18-án megrendezett Városi Borverseny ünnepélyes eredményhirdetését július 9-én, pénteken este tartották a keceli Városi Múzeumban. Az eseményen – az oklevelek és ajándékok átadását követően – a bírálóbizottságok tagjait és a verseny résztvevőit vendégelték meg a szervezők: Kecel Város Önkormányzata, Kecel Város Hegyközsége és a Keceli Patachich Gábor Borrend.

Az idei borverseny június 18-án huszonkilencedik alkalommal került megrendezésre a Fürtös vendéglőben. A Kunszeri Miklós, Schauer András és Pásztor Sándor által irányított három bizottság 39 fehér-, 30 vörös- és rozébor, valamint 16 pálinkamintát kóstolt. A bírálóbizottságok tagjait a mustrát megelőzően Forrai Ákos alpolgármester, Kornóczi János, a hegyközség elnöke és Lehőcz József nagymester köszöntötte. Mészárosné Németh Mária, a borrend ceremóniamestere szavaival a közelmúltban elhunyt Kvalla Gáborra emlékezett, aki hosszú évek óta töltött be bizottsági elnöki tisztséget a keceli borversenyeken. Pohara, széke aznap üresen maradt. Az eseményen születésnapja alkalmából Benyeda László borrendi és bírálóbizottsági tagot is köszöntötték.

Július 9-én 19 órakor – az eredményhirdetés alkalmával – ismét Forrai Ákos alpolgármester, Kornóczi János, a hegyközség elnöke és Lehőcz József nagymester üdvözölte a megjelenteket. Beszédükben mindhárman kitértek a keceli gazdák területeit nagymértékben sújtó jégkárra, hangsúlyozva, hogy a jégelhárítók működtek, de sajnos nem voltak képesek mérsékelni a természeti csapást. A jövő hét folyamán az érintett települések önkormányzatai egyeztetést tartanak, valamint a szervezők is a kárrendezés, illetve a jövőbeli hasonló helyzetek elhárítása, mérséklése érdekében dolgoznak.

Az esten átadásra kerültek a legjobbaknak ítélt nagydíjak, valamint a hegyközség és a borrend által adományozott különdíjak. A pályázók arany, ezüst vagy bronz minősítésű oklevelet kaptak – a szervezők elmondása alapján idén a minősített borok és pálinkák harmada részesült arany minősítésben, amely nagyon jó arány.

2020-ban előállított boráért, pálinkájáért nagydíjjal jutalmazták:
Hugyi László – Sauvignon blanc
Minda Gábor – Kékfrankos
Csanádi Szőlőbirtok – Kékfrankos rozé
Dubai Lászlóné – Irsai Olivér szőlőpálinka

A hegyközség különdíjai (vállalkozások):
Béla Borászat – Nektár
Palásti Borászat – Kékfrankos rozé
Lajkó Borászat – Kékfrankos
Morvai Ferenc – Irsai Olivér törköly

A borrend különdíjai (termelők):
Füleki László – Rajnai rizling
Németh József – Kékfrankos rozé
Forrai Ákos – Merlot
Herczeg Imre – Gyöngyrizling pálinka

Az eredmények teljes terjedelemben ide kattintva olvashatók.

A borversenyről képek itt, az eredményhirdetésről pedig itt találhatók.

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET

 

1. A pályázat célja
Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerése.

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Kecel város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2021-ben a 21. életévüket még nem töltötték be és a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2021. május-június hónapjában jeles vagy kitűnő eredménnyel tették le, vagy a szakközépiskolát/szakképző iskolát a 2021. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illetve a 2020/2021. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a www.kecel.hu oldalról letölthető, valamint a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatánál igényelhető nyomtatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalban (6237 Kecel, Fő tér 1., fsz. 2. iroda) személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) Személyazonosító igazolvány másolata
b) Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
c) Érettségi bizonyítvány/ szakközépiskola/ szakképző iskola elvégzését igazoló bizonyítvány/ Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezéstigazoló okirat másolat

A pályázati nyomtatvány csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül, csakúgy, mint a határidőn túl benyújtott pályázatok. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati nyomtatványon rögzített személyes adatait Kecel Város Önkormányzata és a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vegye és kezelje.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság meghozott döntéséről papír alapon értesíti a pályázókat.

7. A támogatás mértéke
A jeles vagy kitűnő osztályzatot elérő érettségizők, a szakközépiskolát/szakképző iskolát a 2021. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel elvégzett tanulók, valamint a 2020/2021. évben Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést elérők egységesen 40.000,- Ft értékű, ajándékutalvány formájában adott egyszeri juttatásban részesülnek.

Jelen támogatás alkalmazásában kitűnő osztályzat alatt a valamennyi érettségi vizsgatárgyból jeles eredménnyel végző, jeles osztályzat alatt a vizsgatárgyak osztályzatainak 4,5 feletti átlagával végző tanulókat értjük az érettségizettek tekintetében.

A szakközépiskola/szakképző iskola elvégzésének érdemjegyét a szakközépiskolai/szakképző iskolai bizonyítvány igazolja.

Az ajándékutalványokat Kecel Város Polgármestere ünnepélyes keretek között, előreláthatóan – amennyiben az aktuális járványhelyzet engedi - a 2021. évi Flora Virágfesztiválon adja át.

 

8. Lebonyolítás
A pályázat lebonyolításával összefüggő feladatokat a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látja el.

A pályázati nyomtatvány a linkre kattintva letölthető.

F O N T O S!

Az Európai Közösség a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelvében fogalmazta meg „a szennyező fizet” alapelvet. Ezt az alapelvet érvényesíti a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény is, és ez alapján a Kecelen hulladékszállítással foglalkozó cég sem járhat el másképp. Ennek következménye, hogy bizonyos korlátozások kerültek bevezetésre a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákok tekintetében, melyről a szolgáltató időben (áprilisi levelében) és a jelenleginél megfelelőbb formában tájékoztatta a lakosságot.

A változások lényege:
A szolgáltató valamennyi településén – köztük Kecelen is –, minden alkalommal annyi üres zsákot hagy a helyszínen, amennyi tele zsákot elvisz, de maximum 4-et. Amennyiben alkalmanként nem elég a 4 zsák, akkor lehetőség van a keceli Műszaki Áruházban további zsákokat igényelni. A zsákok átvétele ingyenesen történik, de lakcímkártya és szolgáltatási számla az adatok feljegyzése miatt szükséges. A szolgáltató a plusz zsákokat utólag számlázza majd ki.

Köszönjük, hogy volt Kecelen olyan vállalkozó, aki felvállalta a zsákok átadásával járó kellemetlenségeket, különben csak a halasi ügyfélszolgálaton lehetne hozzájutni e kurrens árucikkhez.

Problémás a víz minősége Kecelen

A nagy meleg beköszöntével ismét problémás a víz minősége Kecelen. Ezt tapasztalva, valamint a hivatalban tett lakossági bejelentésekre reagálva Haszilló Ferenc polgármester megkereste Mátyus Zoltánt, a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. vezetőjét a problémák okainak feltárása és rendezése érdekében. Az általa adott tájékoztatás alapján az alábbiakat tesszük közzé.

A nyári meleg időszakban megnövekedett vízfogyasztást a víztermelő kutak szinte csak folyamatos üzem mellett képesek kielégíteni, a nagy melegben nem ritka, hogy egyfolytában 22-23 órát üzemelnek. Az elmúlt 24 órában az összes üzemképes kút maximális víztermeléssel, folyamatosan üzemelt és ennek ellenére csak 55-60%-ot teljesített. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kutak vízhozama nem elegendő arra, hogy a víztároló létesítményeket a lakossági fogyasztás biztosítása mellett teletöltsék.

A vízmű szűrőit a megfelelő vízminőség érdekében rendszeresen, tisztított vízzel át kell öblíteni, és amellett, hogy ennek jelentős technológiai vízigénye van, ez idő alatt a víztermelés is szünetel.

A nyár beköszöntével a technológia öblítésének gyakoriságát kénytelenek voltunk ritkítani, ugyanakkor ennek következménye lehet a szűrt víz vastartalmának növekedése, amely a gyakorlatban a víz besárgulását okozza. A víz magasabb vastartalma fogyaszthatóságát nem érinti, ugyanakkor esztétikailag nem elfogadható.

A rendelkezésre álló vízmennyiség a meleg nyári napokon gyakorlatilag csak a városi ivóvízfogyasztást fedezi.

A fenti problémát alapvetően az okozza, hogy egy kút üzemképtelenné vált és nem javítható. A kút kiesése óta eltelt idő alatt egy másik kút vízhozama is számottevően csökkent, így már nem áll rendelkezésre elegendő kútkapacitás ebben a forró nyári időszakban.

A megoldásra egyetlen lehetőség kínálkozik, mégpedig egy új kút mielőbbi megfúrása és a vízkezelő technológiába történő integrálása.

Jelen tájékoztatás alapján a vízmű és az önkormányzat vezetése keresi a mihamarabbi megoldást a problémára.

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 58 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató