Önkormányzati hírek

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel helyi építési szabályzatának 55/2022. (Kt. hat.) számú határozattal kezdeményezett módosítását fenti kormányrendelet 65.§ -a alapján partneri egyeztetésre bocsátom és

2023. február 8-án (szerda) 10 órakor
a polgármesteri hivatal tanácstermében
tartandó lakossági fórumon a megbízott településtervezővel közösen ismertetem.


Az egyeztetésre kerülő tervezet elektronikusan a www.kecel.hu webfelületen és papíron az önkormányzati hivatal építési csoportja helyiségeiben munkaidőben megtekinthető.

A tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatok a Lechner Tudásközpont E-TÉR digitális felületén vagy a polgármester címére elektronikusan polgarmester(kukac)kecel(pont)hu illetve papíron
a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel Fő tér 1.) címére küldhetők a lakossági fórumtól számított 5 napos határidővel.

Kecel, 2023. 02. 02.

Haszilló Ferenc
polgármester

Kecel Város Önkormányzata nevében Haszilló Ferenc polgármester hagyományos újévi fogadás keretében köszöntötte a város legmagasabb összegű helyi adót fizető vállalkozásait, vállalkozóit. A január 27-én, a Fürtös vendéglőben megrendezett vacsorán a vendégek mellett a képviselő-testület és a bizottságok tagjai is helyet foglaltak. Elsőként a Nyírjesi Óvoda Csiga-biga csoportjának kisgyermekei újévköszöntő műsorral örvendeztették meg a közönséget. Felkészítőik Kornóci Edina és Viednerné Herczeg Angéla óvodapedagógusok voltak. A vállalkozók tájékoztatására Haszilló Ferenc polgármester beszámolt az előző év jelentősebb beruházásairól, pályázatairól, a folyamatban lévő feladatokról és a jövőbeli tervekről. Beszélt a képviselő-testület, a hivatal és az önkormányzat munkájáról, a vállalkozásokkal, intézményekkel, civil szervezetekkel való együttműködésről. A vacsora előtt főtisztelendő Fekete Szabolcs plébános szólt a város érdekében tevékenykedők – a meghívottak és a városvezetés, valamint az őket segítő kollégák – áldozatos munkájáról, majd asztali áldást mondott. A jelenlévők koccintottak az előző évek eredményeire, és az elkövetkező sikerekre, reményekre.

2021. évre a legmagasabb összegű helyi iparűzési adót fizető vállalkozások Kecelen:
1. Matécsa Kft.
2. Palásti-Borászat Kft.
3. Biolchim Hungary Kft.
4. Fürt-Trade Kft.
7. Eurovid Kft.
8. Pintér Művek Kft.
9. SPAR Magyarország Kft.
11. OTP Bank Nyrt.
14. Integrál-Hat Kft.
16. Yettel Magyarország Zrt.
17. Rákóczi Péter ev.
18. Acéldiszkont Kft.
19. Her-Ritt Kft.
20. Fresh Fruit TÉSZ Szövetkezet
23. Unikén Kft.
24. Perfekt & Design Kft.
28. Optic-Word Kft.
32. EWM Group Kft.

/Január 27-ig beérkezett közzétételhez hozzájáruló nyilatkozatok alapján./

Vers-, riport- és rajzpályázat gyerekeknek


Kecel Város Önkormányzata riport- és versíró pályázatot hirdet a keceli általános iskola tanulói számára. Riport készíthető bármely témában, így például ismert vagy bemutatásra érdemes keceli vagy keceli származású emberekkel munkájukról, hobbijukról, általuk szervezett eseményekről, helyi közösségek tevékenységéről. Vers szabadon választott témában küldhető. A pályázatokatjeligével kérjük ellátni!  

 

A pályamunkát A/4 méretű nyomtatópapíron sötétkék golyóstollal, olvasható kézírással vagy gépírással kérjük beküldeni, melynek jobb felső sarkában szerepel a jelige. A pályamunka mellé jeligével címzett, zárt borítékban csatolja a pályázó a nevét, osztályát, vagy a pedagógus tanítványai jeligéit összesítve is küldheti.   


A helyi óvodások és általános iskolások rajzpályázatra is jelentkezhetnek, szabadon választott technikával az alábbi témákban:


1.) 70 éves a könyvtár: az intézményben folyó munka és/vagy az ott szerzett élmények megjelenítése

2.) 45 éves a Pintér Művek, 25 éve nyitott meg a múzeum: a Pintér Művekhez kötődő élmények ábrázolása vagy az épület, múzeum megörökítése

3.) 20 éve költözött a piac a Modus területére: az elképzelt egykori vagy a napjainkban
a piacon zajló áruforgalom, közösségi élet ábrázolása

4.) 15 éve adták át a buszpályaudvart: közlekedés Kecelen – a közúti forgalom megjelenítése a város utcáin, főbb csomópontjain

A min. A/4, max. A/2 méretű pályaműveket a Városi Könyvtár és Művelődési Házban személyesen lehet leadni, hátoldalán feltüntetve a pályázó nevét, osztályát, valamint
a pályamunka címét.

Amennyiben a pályázatra a rajzokon túl bármilyen technikával egyéb képzőművészeti alkotások (grafika, festmény, kisplasztika stb.) érkeznek, azok elbírálásának módjáról a zsűri dönt. Esetlegesen külön kategóriában értékeli, de nem évfolyamonként, hanem alsó és felső tagozaton eredményt hirdetve.


A kisplasztikák esetében nincs méretre vonatkozó megkötés.

Rajzok esetében személyenként legfeljebb 2 pályamű, képzőművészeti alkotások esetében egy témára készült sorozatban maximum 4 pályamű adható be.

Benyújtási határidő: 2023. március 16. (csütörtök) 12.00

Valamennyi évfolyamon az első három helyezett díját Kecel Város Önkormányzata biztosítja.
A díjazottak vásárlási utalványban, a különdíjasok tárgyjutalomban részesülnek. Különdíj-felajánlásokat a témák kapcsán érintett keceli intézményektől, szervezetektől, személyektől köszönettel elfogadunk, melyek jelzésének határideje legkésőbb a zsűrizések időpontja, március vége. Tel.: 20/96-56-888.


Az eredményhirdetés a magyar költészet napja alkalmából, április 10-e hetében lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. A díjazottak névsorát a Keceli Hírekben és internetes felületeinken közzé tesszük.

 

Információ:
rajzpályázat: 78/420-344 (művelődési ház)
vers- és riportpályázat: 20/96-56-888 (önkormányzat)

 

Kecel Város Önkormányzata „Erre is emlékezem…” címmel 2023-ban is meghirdeti hagyományos pályázatát, amelyen részt vehet minden – 18. életévét betöltött – keceli és volt keceli lakos.

Pályázni lehet irodalmi és tudományos írással, az alábbi témákban:
- teljes önéletírással,
- életünk egy-egy sorsfordító, az utókor számára különösen tanulságos szakaszának bemutatásával,
- az emberi élet természetes fordulóinak bemutatásával,
- ipari, mezőgazdasági, egyéb munkák leírásával,
- a pályázó hozzátartozója életét befolyásoló események emlékeinek megörökítésével,
- egyletek, vendéglők, egykori üzletek, műkedvelő csoportok, közösségi hagyományok ismertetésével,
- helyi hiedelmek, mondák, történetek feldolgozásával,
- egyéb, Kecelhez kötődő munkával.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt években beadott művek ismételten nem küldhetők be!

A pályamunkákat két példányban, postai úton vagy személyesen kell eljuttatni a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalba (6237 Kecel, Fő tér 1.) Haszilló Ferenc polgármester úrnak címezve, továbbá – amennyiben a pályázónak lehetősége van rá – Word csatolmányként a rendezveny(kukac)kecel(pont)hu e-mail címre. Kérjük, hogy a pályázók – írásuk mellett, külön lapon leadva – tüntessék fel nevüket, telefonszámukat és lakáscímüket!

Díjazás:
első díj: 10.000 Ft értékű keceli ajándéktárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, második díj: 7.000 Ft értékű keceli ajándéktárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, harmadik díj: 4.000 Ft értékű keceli ajándéktárgyakat tartalmazó csomag és 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány.

Beküldési határidő: 2023. március 16. (csütörtök) 12.00

Az eredményhirdetés a magyar költészet napja alkalmából, április 10-e hetében lesz a Városi Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében. A díjazottak nevét a Keceli Hírekben és internetes felületeinken tesszük közzé.

Információ: 20/96-56-888 (önkormányzat)

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2023

Flora 2023

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Aktuális

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 163 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató