Tisztelt Keceli Lakos!

Amint azt az elmúlt hónapokban Ön is tapasztalhatta, befejeződtek az Európai Unió által is jelentős mértékben támogatott szennyvízberuházás munkálatai.

Ahhoz, hogy élni tudjon a szennyvízelvezetés lehetőségével meghatározott időben és módon Önnek is lesznek elvégzendő feladatai. Az alábbiakban összefoglaltuk a csatornaszolgáltatás igénybevételéhez - a házi vezeték építéséhez - szükséges lépéseket.
 

1. Aközterületen a kivitelező elvégezte a szükséges munkálatokat,és az Ön ingatlana előtt is kiépítette a tisztítóidomot, amely a települési szennyvízhálózat és az Ön házi szennyvízcsatornájának találkozási pontja, más néven a szolgáltatási pont. Ennek a tisztítóidomnak a bemeneti oldala ingatlanon belül lezárásra került egy végelzáró dugóval.

2. Megkezdhető házi szennyvízcsatornájának a kiépítése az alábbiak szerint:

·      A házi vezeték kiépítése az Ön feladata, amit a Kiskunvíz Kft.-nél regisztrált, minősített szakvállalkozóval készíttet el.

·      A kivitelezés megkezdése előtt, kérjük, keresse fel a Kecel és Imrehegy Víziközmű Társulatot, és kérjen igazolást az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről.

·      A házi vezeték építésénél maradéktalanul be kell tartani az üzemeletető által jelen tájékoztatónkhoz csatolt „Műszaki előírásokat”.

·      A Kiskunvíz Kft.-nél regisztrált szakvállalkozók a nyilvántartásba vételt követően részletes tájékoztatást kapnak írásban a házi bekötés kiépítésének elvárásairól.

3. Az elkészített házi vezetéket eltakarás előtt, kérjük, jelentse be a lenti elérhetőségeken. Ez azt jelenti, hogy a nyitott munkaárokba összeszerelt csővezetékre a kitermelt föld visszatöltése addig nem kezdhető meg, amíg az üzemeltető szervezet nem ellenőrizte le annak szakszerűségét, a műszaki előírásoknak való megfelelését. Sikeres átvételt követően az üzemeltető képviselője Bekötési adatlapot tölt ki. Annak eredeti példányát az ingatlan tulajdonosával ellenjegyezteti. Eredeti példányát megtartja, a másodpéldányt átadja az ingatlan tulajdonosának.

4. Hetente két, igény esetén három munkanapon, a előzetes bejelentést követően a Kiskunvíz Kft. szakemberei helyszíni szemlén ellenőrzik a házi szennyvízcsatorna megfelelőségét. Kérjük, ezen a napon helyszíni jelenlétével biztosítsa az ingatlanba történő bejutás lehetőségét az átvétel lebonyolítása érdekében. Legyen Önnél a helyszínen a Víziközmű Társulat által kiadott hozzájárulás a bekötés elvégzéséhez, az esetleges idegen területen építendő szennyvízcsatorna esetén szolgalmi jog bejegyzését igazoló dokumentum, méretarányos megvalósulási helyszínrajz (kézzel is elkészíthető), kivitelezői nyilatkozat, melyet az üzemeltető részére kell átadni.

5. A házi szennyvízhálózat üzembe helyezésével az ingatlan tulajdonosának szolgáltatási szerződéskötési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatóval. A szolgáltatási szerződést a szolgáltató megküldi az érintetteknek. Szennyvízdíj megfizetési kötelezettsége a fogyasztónak a bekötési adatlapon rögzített vízmérő állástól áll fenn.

6. Azon nem lakossági fogyasztóinknak, akik melegkonyhával rendelkező tevékenységet végeznek, előtisztító műtárgyat kell telepíteni. A telepítés engedélyköteles tevékenység. Az elvárásokrólrészletes tájékoztatást kapnak az érintett fogyasztóink műszaki ügyfélszolgálati irodánkban.

A Kiskőrösi Üzemmérnökség területén regisztrált vállalkozók:

1.     Dubai László
6237 Kecel, Soltvadkerti u. 43/4
Tel: +36 20 938 4257

2.     Gál Mihály
6237 Kecel, II. Rákóczi F. u. 66.
Tel : +36 20 591 0041

3.     Mihály Ferenc
6237 Kecel, Császártöltési u. 36.
Tel : +36 20 924 3459

4.     Sendula Zalán
6237 Kecel, Sugár u. 28.
Tel: +36 70 338 9399

5.     Bódi Tamás
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 134.
Tel : +36 70 338 2297

A Kecel és Imrehegy Víziközmű Társulat elérhetősége:
Kecel, Fő tér 1. (Városháza 4. számú iroda.)
(Ügyfélfogadás: Hétfő 8-12, szerda 8-12, csütörtök : 8-12, 13-16)

Munkatársunk elérhetősége:
Haszilló Zsolt
Tel.: (
munkaidőben): +36 20 426 5181

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
a házi szennyvízcsatorna kiépítéséhez

Lakossági fogyasztóként, házi szennyvízcsatornájának az alábbi műszaki előírásoknak kell megfelelnie:

1. A házi szennyvízhálózat kialakítása, a tisztítóidomra történő csatlakozás szabványos, 110 mm-es átmérőjű (minimum 2,2 mm falvastagságú tömör anyagszerkezetű) KG-PVC anyagú csővezetékkel valósítható meg. A csatornacsöveket 3-15 ezrelék közötti (méterenként 0,3-1,5 cm) lejtéssel kell lefektetni. Az ettől eltérő lejtés alkalmazása előtt üzemeltetői állásfoglalás szükséges.

2. A vízzárás biztosítása miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűkkel kell illeszteni.

3. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyási irányával szembe nézzen.

4. A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyazatra kell fektetni, oly módon, hogy a homok a lefektetett vezetéket takarja. Kitermelt rögös építési törmelékkel kevert talaj közvetlenül a vezeték alá, mellé, illetve a vezeték fölé nem tölthető.

5. A munkaárkot minden esetben olyan talajjal kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését.

6. A vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.

7. A földbe fektetett csatorna épülettől legalább 1,5 m-re, más közműtől legalább 1 m-re épüljön. Abban az esetben, ahol a meglévő adottságok miatt a leírt minimum értékek nem tarthatók, úgy a műszaki megoldásról (védőcső, stb.) az üzemeltetővel külön egyeztetés szükséges.

8. A vezeték fölé erős, mély gyökérzetű növény nem ültethető.

9. A meglévő (üzemelő) és az új házi csatorna találkozási pontjánál, ill. pontjainál, ahol a meglévő cső nem szabványos méretű, ill. nem vízzáró, tömör szerkezetű műanyag, tisztító akna szükséges! Ahol szabványos műanyagcsőből épült a meglévő rendszer, itt akna helyett műanyag tisztítóidomos csatlakozás kivitelezhető.

10. A vízzáró beton akna minimális belső mérete 30 cm körszelvényű, 10 cm falvastagsággal. Lefedése a forgalom, illetve használat típusának megfelelő teherbírású bordás acéllemezzel, illetve vasbeton fedlappal történhet.

11. A tisztítónyílásokat zöld sávban a terepszintről 5-10 cm-re ki kell emelni és 30 x 30 cm széles, 10 cm vastag betongallérral kell ellátni, 10 cm vastag kavicságyra építve.

12. A házi szennyvízhálózat egyéb iránytöréseinél, ill. 30 m-t meghaladó távolságokon tisztító nyílást vagy aknát kell elhelyezni. Tisztítónyílás esetében a 90o-os iránytöréseket 2 db 45o-os ívvel kell megoldani. A szakszerűen beépített tisztítóidom, vagy akna biztosítja azt, hogy talajvíz nem szivároghat csatornahálózatba, hogy szennyvíz nem szivároghat a talajvízbe, és azt hogy csatornadugulások esetén ki lehessen tisztítani a házi szennyvízhálózatot, melynek karbantartása az ingatlantulajdonos feladata.

13. A házi szennyvízhálózatba csak háztartási (kommunális) szennyvíz vezethető. Csapadék, trágyalé, meglévő szennyvíztároló, szikkasztó szennyvize a házi vezetékbe nem vezethető be, ill. nem csatlakoztatható.

14. A házi szennyvízhálózatot úgy kell átépíteni, hogy a csatornabekötés megépítése előtt használt derítőaknáról (szikkasztó aknáról), vagy zárt szennyvízgyűjtő aknáról az új házi szennyvízcsatorna teljesen leválasztásra kerüljön. Nem szabályos megoldás az, ha a házi szennyvíz továbbra is a derítőaknába érkezik, majd abból folyik tovább a csatornába. Ezeket a régi aknákat utolsó alkalommal kiüríteni majd ezt követően megszüntetni, feltölteni.

A fenti előírások szerint megépített házi csatornát, a közüzemi bekötővezeték telekhatáron kívül 1 méterre kiépített tisztítóidomára akkor lehet csatlakoztatni, amikor arról a Tisztelt Fogyasztó értesítést kap!


Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2023

Flora 2023

Programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Aktuális

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 146 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató