Keceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27-én (hétfőn) 15,30 órai kezdettel alakuló ülést tart.
Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme (6237 Kecel, Fő tér 1.)

Az elnök megválasztásáig a korelnök, Stalter  Antalné képviselő vezeti le az ülést.

NAPIRENDI  JAVASLATOK:
1.)    Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Béla Mihályné Helyi Választási Bizottság elnöke

2.) A képviselők eskütétele
3.) Elnök megválasztása
4.) Elnökhelyettes megválasztása
5.) Elnök, elnökhelyettes, tagok tiszteletdíjának megállapítása
6.) Megbízás az SZMSZ felülvizsgálatára
7.) Vagyonnyilatkozatot  nyilvántartó és ellenőrző kettő képviselő kijelölése
8.) Tájékoztató, jegyzői
Kecel, 2014. október  21.
Béla Mihályné
Helyi Választási Bizottság  elnök
Letölthető dokumentum:.