Az Egyházi Oktatásért Alapítvány, az iskola fenntartóváltását követően, azzal a céllal jött létre, hogy iskolánk tanulóinak támogatást nyújthasson. Az alapítvány feladatai között van többek között ösztöndíjrendszer kialakítása, év végi jutalmazás és a gyereküdültetés is. Az új alapítvány a 2014-es évtől a magánszemélyek adójának 1%-át is fogadhatja. Az alapítvány 100ezer forint törzstőkével jött létre, amely az évközben történt adományoknak köszönhetően mára már megtöbbszöröződött.

A városházán Haszilló Ferenc polgármester úr által szeptember 23-án tartott sajtótájékoztatón több olyan információ hangzik el az alapítvánnyal kapcsolatban, melyek nem fedik a valóságot és szándékosan rossz fényben tüntetik fel, az egyébként nemes célok érdekében létrehozott szervezetet. A kuratórium tagjai városunk megbecsült polgárai, akik ezúton is kikérik maguknak a felelőtlen vádaskodást. Városunk polgármestere, ahelyett, hogy kérdezne és utána járna dolgoknak, felelőtlenül vádaskodik és rágalmaz. Amennyiben véleménye szerint a keceli gyermekek nem érdemelnek évi 400ezer forint többlettámogatást, úgy véleményét nyilvánítsa ki egy a testületi ülésen leadott „nem”-mel, de ne okozzon kárt megnyilvánulásaival.


2014. január 20-án, két hónapos előkészítő munka után (tervek, engedélyek, megállapodások, stb.) pályázatot nyújtottunk be ifjúsági tábor létrehozására. A pályázatot június 6-án nyertessé nyilvánították, melynek köszönhetően az alapítványunk 35 millió forint támogatáshoz jutott. A beruházás 65%-os intenzitású, ezért a teljes bekerülési összeg 35%-át támogatásokból kell finanszírozni. Az idő rövidsége és az önrész teljes meglétének hiányában fordult a kuratóriumunk az önkormányzathoz támogatási kérelemmel. A testület elnapolta a döntést, ezért az alapítványunk - tartva az építési határidő lejártától - a nyáron folytatta a lehetséges támogatók felkeresését. Számos vállalkozónak köszönhetően az önkormányzattól kért összeg a nyár végére a felére zsugorodott. Időközben a pályázat megvalósítása ez év december 31 ről jövő év június 30-ra módosult. Így minden reményünk megvan rá, hogy megépülhessen Újteleken a keceli gyerektábor.
A városházán megtartott 23-i sajtótájékoztatón kiderült, hogy polgármester úrnak nincs fogalma arról, hogyan zajlik egy pályázat lebonyolítása, kik bírálnak el egy pályázatot, és mi alapján lehet nyertes. Az pedig, hogy Érsek atya levelet küldött Haszilló Ferenc számára másnak nem volt köszönhető, mint annak, hogy a nyáron (2014.07.16.) megtartott rendkívüli ülésen –szándékosan, vagy véletlen, ki tudja? – polgármester úr összemosta a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye kérését az alapítvány kérelmével. Az alapítvány működése természetesen független az érsekségtől.
Az alapítvány kiemelt célja a továbbiakban is az, hogy térítésmentes, minden igényt kielégítő gyerektábort hozzon létre a keceli gyermekek részére. Ha ezt Haszilló Ferenc nem támogatja, szíve-joga, de a továbbiakban ne akadályozza munkánkat.
Természetesen jogilag megvizsgáljuk, hogy Haszilló Ferenc a sajtótájékoztatójával okozott kár miatt mennyiben vonható felelősségre.
Amennyiben bárki szeretné megtekinteni a pályázati anyagot, terveket, költségvetést a Szabadság tér 17. alatt található iskolai titkárságon megteheti azt.

Tisztelettel:
Solti Kálmán kuratórium elnök
Widnerné Fenyvesi Bernadett kuratórium alelnök
Hatvani Gáborné kuratórium tag
Városi Ferenc kuratórium tag
Burányi Roland kuratórium tag
Flaiszné Árvai Anikó kuratórium tag
Jakus Szilvia kuratórium tag
Berger József kuratórium tag