Hírek

Tanulmányi támogatás 2023

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET

 

1. A pályázat célja
Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerése.

 

2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Kecel város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2023-ban a 21. életévüket még nem töltötték be és a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2023. május-június hónapjában jeles vagy kitűnő eredménnyel tették le, vagy a szakképző intézményt a 2023. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illetve a 2022/2023. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat a www.kecel.hu oldalról letölthető, valamint a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatánál igényelhető nyomtatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6237 Kecel, Fő tér 1., fsz. 2. iroda) kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. augusztus 31.

 

A pályázat kötelező mellékletei:
- Személyazonosító igazolvány másolata
- Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata
- Érettségi bizonyítvány/ A szakképző intézmény elvégzését igazoló bizonyítvány/ Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést igazoló okirat másolata

A pályázati nyomtatvány csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül, csakúgy, mint a határidőn túl benyújtott pályázatok. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati nyomtatványon rögzített személyes adatait Kecel Város Önkormányzata és a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vegye és kezelje.

 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

 

6. Értesítés a pályázati döntésről
A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság meghozott döntéséről papír alapon értesíti a pályázókat.

 

7. A támogatás mértéke
A jeles osztályzatot elérő érettségizők, a szakképző intézményt a 2023. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel elvégzett tanulók, valamint a 2022/2023. évben Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést elérők 40.000,- Ft értékű, a kitűnőre érettségizők 50.000,- Ft értékű ajándékutalvány formájában adott egyszeri juttatásban részesülnek.

Jelen támogatás alkalmazásában kitűnő osztályzat alatt a valamennyi érettségi vizsgatárgyból jeles eredménnyel végző, jeles osztályzat alatt a vizsgatárgyak osztályzatainak 4,5 feletti átlagával végző tanulókat értjük az érettségizettek tekintetében.

Az érettségit nem adó szakképző intézmény elvégzésének érdemjegyét a szakmai bizonyítvány igazolja.

Az ajándékutalványokat Kecel Város Polgármestere ünnepélyes keretek között, előreláthatóan a 2023. évi Flora Virágfesztiválon adja át.

 

8. Lebonyolítás
A pályázat lebonyolításával összefüggő feladatokat a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látja el.

A pályázati nyomtatvány a kép alatti linkre kattintva letölthető.

szechenyi2020

Bejelentkezés

Kapcsolat

Kecel Város Önkormányzata
6237 Kecel, Fő tér 1.
media(kukac)kecel(pont)hu

Figyelem!
Hivatali ügyekben a fenti címen nem tudnak intézkedni.
A Keceli Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait ezen a linken érheti el:
Telefon: 78/420-211
Fax: 78/420-760

Ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00
szerda: 08.00-12.00
csütörtök: 08.00-12.00, 13.00-17.00