Hírek

KECEL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA - 2023 FEBRUÁR

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel helyi építési szabályzatának 55/2022. (Kt. hat.) számú határozattal kezdeményezett módosítását fenti kormányrendelet 65.§ -a alapján partneri egyeztetésre bocsátom és

2023. február 8-án (szerda) 10 órakor
a polgármesteri hivatal tanácstermében
tartandó lakossági fórumon a megbízott településtervezővel közösen ismertetem. 

Az egyeztetésre kerülő tervezet elektronikusan a www.kecel.hu webfelületen és papíron az önkormányzati hivatal építési csoportja helyiségeiben munkaidőben megtekinthető.

A tervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatok a Lechner Tudásközpont E-TÉR digitális felületén vagy a polgármester címére elektronikusan polgarmester(kukac)kecel(pont)hu illetve papíron
a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel Fő tér 1.) címére küldhetők a lakossági fórumtól számított 5 napos határidővel.

Kecel, 2023. 02. 02.

Haszilló Ferenc
polgármester

szechenyi2020