A vonatkozó országos és helyi előírások alapján a külterületi közutak képzeletbeli tengelyétől számítva 6-6 m-t kell biztosítani az út megépítésére, ill. azok folyamatos karbantartására. Ez magában foglalja a közlekedésre szánt nyomvonalat, burkolatot, a padkákat és a vízelvezető árkokat.
Felhívjuk a tisztelt ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy növényzet telepítésekor az utak mellett a gépi műveléshez szükséges fordulási területeket az ingatlanon belül kell elhagyni, az út területére a gépekkel kifordulni tilos. Amennyiben a területeiket kerítéssel kívánják lezárni, azt szintén az út tengelyétől minimum 6 m-re kell elhelyezni.

A területek használóinak kötelessége az út nyomvonalán 12 m-es szélességben az utat szabaddá tenni, a már telepített növényeket, kerítéseket, egyéb elhelyezett tárgyakat eltávolítani. Amennyiben ezt elmulasztják, az önkormányzat a tulajdonosok terhére eltávolítja az út területéről a közlekedést akadályozó létesítményeket (kerítés, ültetvények, stb.).Kérjük a tulajdonosokat, bérlőket, hogy a problémák megelőzése érdekében szíveskedjenek megkeresni a hivatal építésügyi csoportját, a területeik pontos beazonosítása miatt.

Építésügyi csoport

KH