KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET

1. A pályázat célja
Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerése.


2. A pályázók köre
A pályázatra azok a Kecel város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2019-ben a 21. életévüket még nem töltötték be és a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2019. május-június hónapjában jeles vagy kitűnő eredménnyel tették le, vagy a szakközépiskolát a 2019. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illetve a 2018/2019. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat a www.kecel.hu oldalról letölthető, valamint a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálatánál igényelhető nyomtatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6237 Kecel, Fő tér 1., fsz. 2. iroda) kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) Személyazonosító igazolvány másolata
b) Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
c) Érettségi bizonyítvány/ A szakközépiskola elvégzését igazoló bizonyítvány/ Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést igazoló okirat másolata

A pályázati nyomtatvány csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül, csakúgy, mint a határidőn túl benyújtott pályázatok. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati nyomtatványon rögzített személyes adatait Kecel Város Önkormányzata és a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vegye és kezelje.


5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.


6. Értesítés a pályázati döntésről
A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság meghozott döntéséről papír alapon értesíti a pályázókat.


7. A támogatás mértéke
A jeles vagy kitűnő osztályzatot elérő érettségizők, a szakközépiskolát a 2019. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel elvégzett tanulók, valamint a 2018/2019. évben Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést elérők 40.000,- Ft értékű ajándékutalvány formájában adott egyszeri juttatásban részesülnek.

Jelen támogatás alkalmazásában kitűnő osztályzat alatt a valamennyi érettségi vizsgatárgyból jeles eredménnyel végző, jeles osztályzat alatt a vizsgatárgyak osztályzatainak 4,5 feletti átlagával végző tanulókat értjük az érettségizettek tekintetében.

A szakközépiskola elvégzésének érdemjegyét a szakközépiskolai bizonyítvány igazolja.

Az ajándékutalványokat Kecel Város Polgármestere ünnepélyes keretek között, a 2019. évi Flora Virágfesztiválon adja át.


8. Lebonyolítás
A pályázat lebonyolításával összefüggő feladatokat a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látja el.

A pályázati nyomtatvány a linkre kattintva letölthető.
 

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 183 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató