A Kecel Időseiért Közalapítvány állást hirdet a Csendes Ősz Idősek Otthona Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megye, 6237 Kecel, Szabadság tér 10-11.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:


Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése. (A dokumentumok megtalálhatóak az intézmény honlapján: www.csendesosz.hu)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:
         1/2000(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz mellékletének 8.2. pontjában előírt jogász, vagy igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, vagy okleveles szociálpolitikus felsőfokú képesítés,
         felsőfokú végzettséget vagy szakmai képesítést igénylő szociális, gyermekvédelem területen szerzett - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
         magyar állampolgárság,
         cselekvőképesség,
         büntetlen előélet.
Az elbírálásánál előnyt jelent:
         szociális szakvizsga,
         szociális ellátás vagy gyermekvédelem területén szerzett - legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
         B kategóriás vezetői engedély,
         helyismeret Kecel és Imrehegy településeken.
A benyújtandó iratok, igazolások:
         pályázó kézzel írt szakmai életrajza
         képesítést igazoló okiratok másolata
         szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok
         bűntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
         intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
         nyilatkozat arról, hogy a jelentkező a jelentkezési anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,jelentkezési anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik
         nyilatkozat arról, hogy a jelentkezés elbírálását a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja
     nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, továbbá, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. október 15. napjától tölthető be.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2014. augusztus 10.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Földes Ferencné, a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke nyújt. Telefonszám: 20/331-2193, vagy 20/476-1474.
A jelentkezés benyújtásának módja:
         postai úton, a dokumentációnak a Kecel Időseiért Közalapítvány levelezési címére történő megküldésével (6237 Kecel, Szabadság tér 10-11 ). Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi hivatkozási számot: 18/2014, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
A jelentkezés elbírálásának módja, rendje: a jelentkezők által megküldött dokumentumokat a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma véleményezi. A kinevezésről a Kecel Időseiért Közalapítvány Kuratóriuma dönt, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2014. augusztus 14.

 

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 42 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató