TÁJÉKOZTATÁS AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉS MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy 2020. június 18-án hatályba lépett a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, melynek értelmében az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

A törvény hatálya nem terjed ki:
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálya alá nem tartozó engedélyezésekre,
- azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,
- a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyekre,
- azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság mértékének megállapítása,
- az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre,
- a hatósági bizonyítvány és hatósági igazolvány kiadására, valamint hatósági nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló ügyekre és
- azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé,
- az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre, melynek alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben kizárt az ellenőrzött bejelentés:
o anyakönyvi engedélyezés
o földügyi és földforgalmi eljárások
o gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formában:
- ügyfélkapun keresztül;
- elektronikus űrlapon;
- általános célú elektronikus kérelem űrlapszolgáltatás útján;
- e-mail-en (a hatóság által annak hivatalos honlapján közzétett e-mail címre).

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

E-mail útján ellenőrzött bejelentés az alábbi ügyekben a következő e-mail címen tehető: bejelentes(kukac)kecel.hu

 
- kereskedelmi működési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné)
(az eljárás illetékmentes)

 
- vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné)
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték 50%-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: piacengedély)

 
- telepengedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné)
(5.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, számlaszám: 11732136-15812450, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: telepengedély)

 
- zenés, táncos rendezvények engedélyezése (ügyintéző: Babenyecz Jánosné)
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték 50 %-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zenés rendezvény)

 
- zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedély (ügyintéző: Babenyecz Jánosné)
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték 50 %-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: zajvédelem)

 
- jegyzői engedélyhez kötött kutak létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné)
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték 50 %-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: kútengedély)

 
- a jegyző engedélyéhez kötött kutakhoz tartozó víztisztító létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné)
(3.000,- Ft általános tételű eljárási illeték 50 %-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: víztisztító)

 
- az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított elszikkasztását szolgáló létesítmény létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése (ügyintéző: Benedek Gyuláné)
(10.000,- Ft eljárási illeték 50 %-a, számlaszám: 11732136-15338590-06530000, a közlemény rovatban fel kell tüntetni: szennyvíztisztító)

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.

Felhívom az ügyfelek szíves figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

Amennyiben kérdése, észrevétele van az ellenőrzött bejelentéssel összefüggésben, a 06-78/420-211-es telefonszámon érdeklődhet az adott eljárásfajta ügyintézőjénél.

Kecel, 2020. június 24.
dr. Beros András, jegyző

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek legújabb száma

Kecel Városi TV

Flora 2021

Elmarad a 2020-as FLORA

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 607 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató