Hirdetmény Kecel településrendezési eszközeinek módosításáról

Profile
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2018. július 2-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

Szilosban a Bartók Béla u., Alkotmány és Kiskun utcák között található 2691-2704 hrsz-ú önkormányzati telkek jelenleg beépítetlenek, a rendezési terv kertvárosias lakóterületi beépítésre irányozza elő. A telkek iránt nincs kereslet, ezért megújuló energiaforrás hasznosítására (napelempark céljára) kerül kijelölésre.


2018. július 13.
Haszilló Ferenc, polgármester

A dokumentum letöltéséséhez katt a linkre!