A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Kecel településrendezési eszközeinek 62/2018.(Kt.hat.) számú határozattal indított, kerékpárúttal kapcsolatos  módosítását az Eljr. rendelkezései és Kecel Város Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján partneri egyeztetésre bocsátom és 2018. augusztus 23-án 16 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

A véleményezésre bocsátottak papíralapon megtekinthetők és javaslatok, vélemények tehetők írásban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal 6237 Kecel Fő tér 1. címre  vagy szóban a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi Csoportján ügyfélfogadási időben a lakossági fórumot követő 8 napig.

Véleményeket, javaslatokat elektronikusan a e-mail címre a lakossági fórumot követő 8 napos határidőig kérem.

Kecel, 2018. július 23.
Haszilló Ferenc, polgármester


Kecel településrendezési eszközeinek 62/2018.(Kt.hat.) számú határozattal kezdeményezett módosítása innen letölthető.