Kecel címere


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Kecel Város Önkormányzata (Városi Sportcsarnok) gondnok állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól

(próbaidő: 3 hónap)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Betöltendő munkakör: a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti egyéb képesített fizikai munkakör

A munkavégzés helye: Kecel (Bács-Kiskun megye), Szabadság tér 17. (Városi Sportcsarnok)

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
-  a Városi Sportcsarnok valamennyi gondnoki (szakmai és operatív, a létesítmény üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó) feladatának ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a vonatkozó ágazati jogszabályok irányadók.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- legalább középfokú iskolai végzettség

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő vagy azt véleményező személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület a pályázatát nyílt vagy zárt ülés keretében bírálja el.

Az álláshely betölthető: 2018. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázat benyújtásának módja:postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Bodroginé Darázs Orsolya személyügyi referensnek benyújtva (Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, 6237 Kecel, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottsága a benyújtási határidő lejárta után megvizsgálja és értékeli a beérkezett pályázatokat, majd meghallgatja a pályázókat, ezt követően javaslatot tesz a gondnok személyére vonatkozóan a Képviselő-testület felé.A pályázatról – a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatának mérlegelésével - a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kecel.hu és Kecel Város Önkormányzata hirdetőtáblája – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg

 

Elektronikus ügyintézés

Keceli Hírek 2019 szeptembere

Kecel Városi TV

TV műsor

 

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 85 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató