PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecel címere

Kecel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján Kecel Város Önkormányzata védőnői állásának betöltésére pályázatot hirdet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szól

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Betöltendő munkakör: védőnő

A munkavégzés helye: Kecel (Bács-Kiskun megye), Fő tér 3.

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok ellátása Kecel város közigazgatási területén (III. sz. védőnői körzet).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és az ágazati jogszabályok irányadók.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- védőnői területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajzát;
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő vagy azt véleményező személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület a pályázatát nyílt vagy zárt ülés keretében bírálja el;
- a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumo(ka)t (munkáltatói igazolás).

Az álláshely betölthető: 2018. február 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázat benyújtásának módja:postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal (6237 Kecel, Fő tér 1.) címére történő megküldésével vagy személyesen, Bodroginé Darázs Orsolya személyügyi referensnek benyújtva (Keceli Közös Önkormányzati Hivatal, 6237 Kecel, Fő tér 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kecel Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a benyújtási határidő lejárta után megvizsgálja és értékeli a beérkezett pályázatokat, majd meghallgatja a pályázókat, ezt követően javaslatot tesz a védőnő személyére vonatkozóan a Képviselő-testület felé.A pályázatról – a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatának mérlegelésével - a Képviselő-testület dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kecel.hu és Kecel Város Önkormányzata hirdetőtáblája –
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való közzététellel egyidejűleg

Elektronikus ügyintézés

 

Kecel Városi TV

TV műsor

 

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 107 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

GDPR - Adatvédelmi tájékoztató