Együttes Képviselő-testületi ülés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kecel Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kecelen állandó lakóhellyel rendelkező, a 2017. évben a 21. életévét be nem töltött, a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2017. május-június hónapjában kitűnő vagy jeles eredménnyel tett, szakközépiskolát a 2017. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel elvégzett tanulók, valamint a 2016/2017. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést elért tanulók támogatására.

1. A pályázat célja

Az érettségi vizsgán, valamint a szakmájukban kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő keceli fiatalok szorgos és kitartó munkájának elismerése.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a Kecel város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók jelentkezhetnek, akik 2017-ben a 21. életévüket még nem töltötték be és a közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát 2017. május-június hónapjában kitűnő vagy jeles eredménnyel tették le, vagy a szakközépiskolát a 2017. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel végezték el, illetve a 2016/2017. évi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést értek el.

 

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot a jelen felhíváshoz mellékelt pályázati nyomtatványt kitöltve és aláírva, papír alapon, a Keceli Közös Önkormányzati Hivatalhoz (6237 Kecel, Fő tér 1.) (fsz. 2. iroda) kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. augusztus 31.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)   Személyazonosító igazolvány másolata

b)    Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

c)   Érettségi bizonyítvány/ A szakközépiskola elvégzését igazoló bizonyítvány/ Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezéstigazoló okirat másolata

 

A pályázati nyomtatvány csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és elutasításra kerül, csakúgy, mint a határidőn túl benyújtott pályázatok. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati nyomtatványon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható.

A pályázó pályázata aláírásával és benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati nyomtatványon rögzített személyes adatait Kecel Város Önkormányzata és a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartásba vegye és kezelje.

 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság bírálja el a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.

 

6. Értesítés a pályázati döntésről

A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság meghozott döntéséről papír alapon értesíti a pályázókat.

 

7. A támogatás mértéke

A kitűnő osztályzatot elérő érettségizők, a szakközépiskolát a 2017. évben nappali tagozaton jeles eredménnyel elvégzett tanulók, valamint a 2016/2017. évben Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen 1-10. helyezést elérők 40.000,- Ft, az érettségin jeles osztályzatot elérők 20.000,- Ft értékű ajándékutalvány formájában adott egyszeri juttatásban részesülnek.

Jelen támogatás alkalmazásában kitűnő osztályzat alatt a valamennyi érettségi vizsgatárgyból jeles eredménnyel végző, jeles osztályzat alatt a vizsgatárgyak osztályzatainak 4,5 feletti átlagával végző tanulókat értjük az érettségizettek tekintetében.

Az ajándékutalványokat Kecel Város Polgármestere a tárgyévben ünnepélyes keretek között, az Önkormányzat tanácstermében adja át.

 

8. Lebonyolítás

A pályázat lebonyolításával összefüggő feladatokat a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látja el.

A pályázati nyomtatvány a linkre kattintva letölthető.

 

Elektronikus ügyintézés

 

Kecel Városi TV

TV műsor

 

Keceli programajánló

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

Ki olvas minket

Oldalainkat 46 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat