2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Helyi jövedéki adó

 

  • Adóköteles a magánfőzés (Jöt. 63. § (2) bek.11. pont)

A párlat előállítása a magánfőző lakhelyén, gyümölcsösében legfeljebb100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig

  • Adó mértéke (Jöt. 64. § (6) bek.)

A magánfőzött párlat évi adója 1000 Ft, amelyet a magánfőző fizet meg.

  • Felhasználás (Jöt. 67/A. § (7) bek.)

A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

  • Bejelentés, bevallás

Bejelentés: a desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről 15 napon belül a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz  (első alkalommal a 2015. január 1-jét megelőzően már meglévő berendezésről 2015. 01.15-ig)

Bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig (első ízben 2016. január 15-ig) – ha nem állít elő a tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre adóbevallási kötelezettsége.
 

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.

 

Bővebb információ, felvilágosítás:

Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportja
6237 Kecel, Fő tér 1. I. emelet 14.