Kecel Város Képviselő-testülete 2018. április 25-én (szerdán)
15,00 órai kezdettel
ülést tart, melyre ezúton meghívom.

A Képviselő-testületi ülés helye: Városháza tanácskozóterme
6237  Kecel, Fő tér 1.

N A P I R E N D I   J A V A S L A T O K
Letölthető dokumentumok.

1.) Pályázat benyújtása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi támogatására
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

2.) Pályázat benyújtása a 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

3.) Településrendezési eszközök módosítása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

4.) Felhatalmazás a Kecel-Imrehegy közötti kerékpárút megvalósításához szükséges tulajdonjog átruházási szerződések megkötésére
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

5.) Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolója
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester
 

K e c e l, 2018. április 19.    

Haszilló Ferenc,  polgármester