Kecel Város Képviselő-testülete 2015. május 27-én (szerdán)
14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.
A Képviselő-testületi ülés helye:  Városháza  tanácskozóterme

 

N A P I R E N D I   J A V A S L A T O K:
Letölthető dokumentumok.
 


1.) Kecel Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési beszámolója és Kecel Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

2.) A kitüntető díjak, címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

3.) Kecel Időseiért Közalapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

4.) Kecel Biztonságáért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

5.) Átfogó értékelés az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

6.) A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi költségvetése tekintetében többletforrás biztosítása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

7.)  Döntés szennyvízcsatorna hálózati karbantartó gépjármű beszerzése     ügyében
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

8.) Kecel Kertészeti Kft. Alapító Okiratának módosítása
 Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

9.)  2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

 

K e c e l, 2015. május 21.                                                           

Haszilló Ferenc

 polgármester