Kecel Város Képviselő-testülete 2015. február 27-én (pénteken)
14,00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom.
A Képviselő-testületi ülés helye:  Városháza  tanácskozóterme

N A P I R E N D I   J A V A S L A T O K:
Letölthető dokumentumok.
 

 

1.) Kecel Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

2.) Kecel Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

3.) A szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

4.) A képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 25/1998.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

5.) Szabályozási terv módosítása
Előadó: Haszilló Ferenc polgármester

6.) Viola utca forgalmi rendjének módosítása
Előadó: dr. Beros András jegyző

 

K e c e l, 2015. február 24.                                                           

Haszilló Ferenc
 polgármester