A  Honismereti Szövetség pályázata

Profile
A  Honismereti Szövetség Országos honismereti-helytörténeti pályázatot hirdet ifjúsági és felnőtt kategóriában amatőr kutatók számára

A pályázat beküldési határideje: 2018. október 23.

Pályázni lehet bármely honismereti, helytörténeti témában, például

– egy vagy több helység történetéről;
– egy település, megye vagy országrész életét meghatározó személyiségről;
– épített örökségről (ld. templom, fürdő- vagy iskolaépület stb.);
– helyi társadalmi szervezetek történetéről stb.
írt dolgozatokkal.

Pályázati feltételek

– A pályázaton nem vehetnek részt, akik közgyűjtemények (múzeumok, könyvtárak vagy levéltárak), illetve történelemmel foglalkozó tudományos intézetek munkatársai és olyan oktatók, akik a történelem valamely korszakával hivatásszerűen foglalkoznak.
– A minimális terjedelem 20 gépelt oldal. A pályázatot a felhasznált források jegyzékével és hivatkozási jegyzetekkel (lábjegyzet vagy végjegyzet) kell ellátni.
– A pályázatra olyan munkák küldhetők be, amelyek helyszíni gyűjtéseken, történeti, levéltári forrásokon és könyvtári kutatásokon alapuló eredeti ismeretanyagot tartalmaznak.
– A pályázatra nem adható be megjelent vagy kiadás alatt álló. más országos pályázaton szerepelt, illetve ott helyezést elért dolgozat.
– Összefüggő munkát részenként nem lehet beadni. A hangszalagon vagy digitális eszközökön rögzített anyagokat írásban is mellékelni kell.
– A pályázatra mindkét kategóriában beküldhetők egyéni, társszerzős, illetve csoportos munkák. Egy pályázó több pályamunkát is beküldhet.
– A határidő után érkezett pályamunkákat nem tudjuk elfogadni.

Pályadíjak

Felnőtt kategóriában:
I. díj: 200 000 Ft    
II. díj: 100 000 Ft
III. díj: 50 000 Ft

Ifjúsági kategóriában:
I. díj: 75 000 Ft    
II. díj: 50 000 Ft    
III. díj: 25 000 Ft

A díjazásban nem részesült, de színvonalas dolgozatokat a bírálóbizottság tárgyjutalomban vagy dicséretben részesíti.

Nyilvános eredményhirdetés 2018 decemberében egy ünnepi díjátadó keretében, illetve a Honismeret 2018/6. számában és a Honismereti Szövetség honlapján

Egyéb tudnivalók

– A pályázat jeligés. A pályázó a dolgozathoz mellékelt borítékban közölje nevét, pontos címét, telefonszámát, e-mail címét, az életkorát és foglalkozását (ifjúsági pályázó esetén iskolája nevét és címét is). A jeligét borítékon és a pályázat címoldalán is kérjük feltüntetni.
– A pályázatot egy példányban kérjük beküldeni és nem szükséges beköttetni.
– A dolgozat beérkezéséről csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén tudunk értesítést küldeni.
– A pályázat eredményéről írásbeli értesítést csak a díjazottak kapnak.
– A díjak odaítéléséről szakmai zsűri dönt, a pályamunkákról készült bírálatok nem publikusak, lektori véleményként nem használhatóak fel.
– Ha a díjazott pályamunka nyomtatásban megjelenik, a szerző köteles feltüntetni azt, hogy a dolgozat részt vett a Honismereti Szövetség 2018. évi pályázatán.
– A díjazott pályázatokat a Honismereti Szövetség a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Adattárában helyezi el.
– A pályázattal kapcsolatban információt kérhetnek a 06–1–327–77–61 telefonszámon Végső István titkártól.

A pályázatot az alábbi címre küldjék:

Honismereti Szövetség
1370 Budapest, Pf. 364.