Tájékoztatás a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telkek adómentességéhez

ProfileKecel Város Önkormányzata 2018. január 1-től a magánszemélyek kommunális adójában a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek vonatkozásában magánszemélyek kommunális adó mentességet állapított meg. A mentesség igénybevételéhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságához (6000 Kecskemét, Tatár sor 6.) kell kérelemmel fordulni, és az általuk kibocsátott hatósági bizonyítványt kell a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének bemutatni. A kérelmeket a naptári év június 9. és szeptember 30. között teheti meg. Mindezek alapján az, aki az adott naptári év június 9-i napja előtt, illetve szeptember 30-i napja után nyújtja be kérelmét az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez (a NAK illetékes megyei igazgatóságához, mint I. fokú hatósághoz), annak kérelmét a NAK I. fokú hatóságának érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania. A formanyomtatvány átvehető személyesen a Keceli Közös Önkormányzati Hivatal Adócsoportjánál vagy letölthető erről a linkről.
Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke 3.000,- Ft / helyrajzi szám. Az eljárás lefolytatásához az ingatlan hitelt érdemlő azonosításához tulajdoni lap és térképmásolat szükséges, amelyek rendelkezésre bocsátását a kérelmezőtől az eljáró hatóság nem kérheti, ezért amennyiben ezek nem állnak az eljáró hatóság rendelkezésére, akkor az eljáró hatóság adatszolgáltatási kérelemmel szerzi be azokat a nyilvántartó hatóságtól. A térképmásolat adatszolgáltatási díja 3000 Ft, amelyet a kérelmező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál köteles megfizetni.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 19. § alapján mentes az adó alól a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek, továbbá ugyanezen törvény 52. § 15. pontja meghatározza, hogy mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek: az az ingatlan,
 
a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és

b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és

c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az  adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és

d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a  640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11.  cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg;”

Adócsoport

Kecel Városi TV

ÁLLÁS KERES-KÍNÁL

Keceli programajánló

Vidéki programajánló

Facebook ajánlók

joomla fanbox module joomla
facebook module joomla
facebook like box joomla

Ki olvas minket

Oldalainkat 121 vendég és 0 tag böngészi

Statisztika

2014.07.26-tól
 

Jogi nyilatkozat

Időjárás